Welkom bij Jobbeurs. De beurs die werkgevers en werknemers bij elkaar brengt!

 

  • Logo CBS
    Logo CBS
  • Logo RTL Z
    Logo RTL Z

 

160 duizend minder mensen met werk. Bron: CBS juni 2020

Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003). Bij jongeren was de daling met meer dan 100 duizend het grootst. Het aantal werklozen was in april 314 duizend. Dat is een toename met 41 duizend, onder wie 25 duizend jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Grootste toename werkloosheidspercentage sinds 2003
In april waren er 314 duizend werklozen, dat komt neer op 3,4 procent van de beroepsbevolking. In maart was dit 2,9 procent. Dit is de grootste toename van het werkloosheidspercentage in een maand sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn. Slechts een deel van de afname van het aantal werkenden leidt tot meer werkloosheid. De overige niet-werkenden behoren niet tot de beroepsbevolking omdat ze niet op zoek zijn naar werk of niet beschikbaar zijn. De niet-beroepsbevolking is in de afgelopen maand toegenomen met 124 duizend personen.

Een deel van de niet-beroepsbevolking betreft het zogeheten overig onbenut arbeidspotentieel. Het zijn degenen zonder betaald werk die wel beschikbaar zijn voor werk en niet hebben gezocht, en degenen die wel hebben gezocht en niet beschikbaar zijn. Daarmee wordt een minder strikte afbakening van het arbeidsaanbod gehanteerd om het totale onbenut potentieel onder niet-werkenden weer te geven.